Themabijeenkomst veiligheid en buurtpreventie: “gevaar van vuurwerk en de rol van de ouders” 2014

Themabijeenkomst veiligheid en buurtpreventie: “gevaar van vuurwerk en de rol van de ouders” 2014

Op 21 december 2014 heeft Stichting Atlas Feijenoord in samenwerking met de wijkagente en de ouders een jaarlijkse themabijeenkomst georganiseerd over het gevaar van vuurwerk. Hierin is voorlichting gegeven aan de kinderen over het gevaar van vuurwerk en de rol die ouders hierbij moeten spelen. Wij zijn ons bewust van het gevaar die vuurwerk met zich meebrengt en proberen onze jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden voor oud en nieuw.  Dit is aardig gelukt en wij danken de aanwezige ouders, de buurtagente en de vrijwilligers van Stichting Atlas Feijenoord voor hun aanwezigheid.

Reacties zijn gesloten.