Ouderbetrokkenheid

De ouders van kinderen die Stichting Atlas feijenoord (SAF) bereiken zijn belangrijk voor ons, want via ouders kunnen veel bereiken om iets te realiseren voor andere groepen en bewoners van de wijk Hillesluis. Door de vertrouwensrelatie met ouders is het voor de stichting makkelijk om over te stappen naar een oplossing of het bespreekbaar maken van problemen van de jeugd, veiligheid en behoeften en gebreken in de wijk hillesluis.
Ouders/bewonerscommissie van Stichting Atlas feijenoord heeft een belangrijke rol om andere ouders/bewoners te laten participeren, de betrokkenheid van de buurtbewoners te vergroten en de problemen en knelpunten in kaart te brengen.

Voornamelijk de Allochtonen ouders kampen in nauw situatie om hun kinderen op te voeden en hoe hun ouderlijk gezag moeten uit oefenen. Er is nog geen middenlijn gevonden om op te voeden vanuit twee culturen. Stichting Atlas feijenoord organiseert themabijeenkomsten om deze “lastige” kwesties te bespreken met de ouders/buurtbewoners.


Om tot deze maatschappij bij te horen is het noodzakelijk om overal aanwezig te zijn om te horen en gehoord te worden door andere medeburgers, zowel op politiek niveau als wijk/buurtbelangen en natuurlijk ook het onderwijs en ouders commissie.
Naast het verder ontwikkelen van de bestaande activiteiten; wil Stichting Atlas Feijenoord (SAF) samen met andere wijkpartners en instellingen ook werken aan nieuwe initiatieven.

Reacties zijn gesloten.