Buurtvaders

 
Het bestuur en de vrijwilligers van voorheen Atlasgroep feijenoord en nu Stichting Atlas feijenoord hebben veel geïnvesteerd in buurtvaders. De buurtvaders van Stichting Atlas Feijenoord bestaat uit een groep van 10 personen die allemaal woonachtig zijn in de wijk Hillesluis. Zij organiseren zich vanuit Stichting Atlas Feijenoord om de sociale controle in de alle buurten van de wijk Hillesluis te verbeteren en positief uit te buiten ten behoeve van de veiligheid in de buurt en haar bewoners. De vrijwilligers van stichting Atlas Feijenoord hebben hun werkwijze zelf bedacht en de praktijk verder ontwikkeld door meer vrijwilligers erbij te betrekken.

Door goede inzet van de buurtvaders en goede samenwerking met de buurtagent(en), het jongerenwerkteam en deelgemeente feijenoord wordt buurtvaders gezien als een van de beste voorbeeld voor een burgerinitiatief binnen de deelgemeente feijenoord.
Naast het surveilleren in de buurt (2 x in de week) van 20.00 tot 22.00 uur, organiseren de buurtvaders en andere vrijwilligers veel activiteiten voor de buurtbewoners o.a. themabijeenkomsten zoals opvoeding, veiligheid, sportactiviteiten, opzomer-activiteiten, uitstapjes voor de jeugd en nog veel meer!

De buurtvaders werken ook nog samen met het jongerenwerk van Stichting Welzijn Feijenoord zoals het surveilleren bij activiteiten op oud&nieuw en andere jongeren evenementen in de wijk Hillesluis.

buurtvaders

Reacties zijn gesloten.